Yönetim ve Departmanlar


MÜTEŞEBBİS HEYET

1- Vasip ŞAHİN - Başkan (İst. Valisi) İst. Valiliği İl Özel İdaresi Temsilcisi

2- Nihat TUNALI - Müteşebbis Heyet B. V. İst. İ.O.S.B. Site Yönetimi Temsilcisi

3- Şaban GÜLBAHAR - Üye İst. İ.O.S.B. Kooperatif Temsilcisi

4- Sebahatdin KAYAS- Üye İst. İ.O.S.B. Kooperatif Temsilcisi

5- Mustafa TOPCUOĞLU- Üye İst. İ.O.S.B. Kooperatif Temsilcisi

6- Nedim ÇIRPICI- Üye İst. İ.O.S.B. Kooperatif Temsilcisi

7- Mustafa KESKİN- Üye İst. İ.O.S.B. Kooperatif Temsilcisi

8- Sabri DERELİ -
Üye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi

9- Hasan Tahsin KARAGÖZ- Üye İst. İ.O.S.B. Kooperatif Temsilcisi

10- Hasan KILINÇARSLAN- Üye İst. İ.O.S.B. Kooperatif Temsilcisi

11- Faik YILMAZ- İst. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Temsilcisi

11- Mesut ŞENGÜN- İst. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Temsilcisi

12- Bedri Sinan GÜL - İstanbul Başakşehir Belediyesi Temsilcisi

13- Ali Sami AYDIN- İstanbul Sanayi Odası Temsilcisi

14- Celal YILDIRIM- İstanbul Ticaret Odası Temsilcisi

YÖNETİM KURULU

1- Vasip ŞAHİN- (İst. Valisi) Y.K. Başkanı

2- Şaban GÜLBAHAR - Y.K. Başkan V.

3- Sebahatdin KAYAS - Y.K. Üyesi

4- Mustafa TOPCUOĞLU- Y.K. Üyesi

5- Nedim ÇIRPICI- Y.K. Üyesi

DENETİM KURULU

1- Mustafa KESKİN - Denetim Kur. Üyesi

2- Sabri DERELİ- Denetim Kur. Üyesi

DANIŞMANLAR

1- İhsan ÖZLEYEN

2- Gülten Meydan

3- Kemal ÖZMEN

 

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik tasarruf cihazı adı altında halkın kandırılmasına karşı ilgili otoriteleri harekete çağırdı. EMO; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Reklam Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu`na gönderdiği yazıda İnternet`ten televizyonlara varıncaya kadar pek çok ortamda satışa sunulan elektrik tasarruf cihazlarının gerçekte bir tasarruf sağlamadığını teknik olarak ortaya koyarak, bu şekilde halkın kandırılmasına engel olunmasını istedi. Konuya ilişkin EMO Basın Bülteni`nin tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Devamı...>>>


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>