7020 Sayılı Kanun Başvuru Hatırlatma Duyurusu

ÖNEMLİ DUYURU

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile 31 Mart 2017 Öncesi Vergi ve Diğer Borçlarınızın Yapılandırılması için Kolaylıklar Başladı. 

Son Başvuru: 30 Haziran 2017.

 

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması il Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

Ø Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri daha düşük olan Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanmakta,

Ø Vergi aslına bağlı cezalar silinmekte,

Ø Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’si ödendiği takdirde kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmekte,

Ø Yeniden yapılandırılan borcun tek seferde ödenmesi halinde gecikme zammı ve faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE oranındaki fer’i alacağın da yarısının tahsilinden vazgeçilmekte,

Ø 36 aya varan sürelerde taksitli ödeme imkânı getirilmektedir.

7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergileri kapsamaktadır. Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına alınmamıştır.

 

Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran mükelleflerimizin 1 Temmuz 2016 – 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise, bu borçları için yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanabileceklerdir.

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 20 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından sürenin uzanması söz konusu değildir.

Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın  www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecektir.
 

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr  adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme standartlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER) ‘den bilgi alınabilecektir

 

 
 
 
 

 

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>