Planlı Sanayileşmede OSB’ler

Ülkemizde sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayan, geri kalmış bölgelerin kalkınmalarını teşvik ederek sanayi yatırımlarını bu bölgelere çekmeyi hedefleyen Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) uygulamalarına Bakanlığımızca düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmekte ve sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlanmaktadır.

Bugüne kadar Bakanlığımızca 300 OSB’ye tüzel kişilik kazandırılmış olup, bu OSB’lerde yer alan 50.371 parselde üretime geçilmiş ve yaklaşık 1.700.000 kişiye iş imkânı sağlanmıştır. OSB’lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılarak üretime geçmesiyle birlikte bu sayının 2.450.000 kişiye ulaşması beklenilmektedir.

Bakanlığımız 2017 yılı Yatırım Programında; 10.536 Hektar büyüklüğünde 70 adet devam eden, 2.716 Hektar büyüklüğünde 22 adet yeni proje ve Ergene Havzasında; 3.482 Hektar büyüklüğünde 10 adet devam eden (1 adedi derin deşarj) olmak üzere toplam 102 OSB projesi yer almaktadır.

Ayrıca; 2017 yılında ise yaklaşık 18 bin kişiye daha istihdam imkânı sunacak olan 7 OSB projesini tamamlamayı planlıyoruz. 2017 bütçesinde, OSB, projelerimize yaklaşık 318 milyon TL’nin üzerinde bir kaynak ayrılmış olup, OSB uygulamalarına yönelik istikrarlı devlet desteğinin sağlanmasına devam edilecektir.

 Bakanlığımız kredi desteği ile 2016 yılı sonuna kadar 173 OSB projesi, tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 2017 yılı fiyatlarıyla OSB’lere 4,2 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

OSB uygulamaları, bölgesel ihtiyaçların karşılanmasında, işsizlik, çarpık kentleşme ve çevre sorunlarına çözüm bulunmasında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle de OSB’ler planlı kalkınma programlarının önemli bir unsuru olmuş ve bulundukları illerin sanayisinin gelişmesinde katkı sağlamıştır. OSB yatırımlarında kullandırılan kredi faiz oranları 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere normal illerde yıllık %3’den %2’ye, gelişmiş illerde ise yıllık %6’dan %3'e indirilmiştir.

Üretim Reform Paketinde sanayi sektörünün organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi siteleri gibi birçok paydaşına etki eden düzenlemeler bulunmaktadır. Söz konusu üretim üslerine ek olarak Üretim Reform Paketinde nitelikli istihdamın artırılması, yerli ve yurtiçi üretimin artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması amaçlarına yönelik olarak sanayicimizi teşvik eden düzenlemeler de yer almaktadır.

Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışılan 76 maddelik Üretim Reform Paketi, tüm ilgili STK'lar ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Pakette yer alan düzenlemeler şöyle:

Sanayiciler elektrikte TRT payı ödemeyecek.

Hafta sonu çalışma ruhsatı bedeli alınmayacak.

Planlı sanayi alanları için emlak vergisi kaldırılacak ve yapı denetim hizmeti bedelinde indirime gidilecek.

Planlı sanayi alanları için damga vergisi, harçlar ve ot bedeli kalkacak.

OSB'lerdeki sanayicilere enerji desteği verilecek.

OSB'lerdeki yüksek parsel fiyatlarında düzenleme yapılacak.

Kamu ihalelerinde yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı gelecek.

Sanayi sitelerinin taşınma süreçleri desteklenecek.

Üniversite öğrencilerinin işyeri eğitimleri desteklenecek.

TGB'lerde temel bilimler mezunlarının istihdamı sağlanacak.

OSB'lere tüm projeleri için düşük faizli kredi desteği verilecek.

KOSGEB desteklerinde avans verilecek.

Üniversitelere Ar-Ge desteği arttırılacak.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik tasarruf cihazı adı altında halkın kandırılmasına karşı ilgili otoriteleri harekete çağırdı. EMO; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Reklam Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu`na gönderdiği yazıda İnternet`ten televizyonlara varıncaya kadar pek çok ortamda satışa sunulan elektrik tasarruf cihazlarının gerçekte bir tasarruf sağlamadığını teknik olarak ortaya koyarak, bu şekilde halkın kandırılmasına engel olunmasını istedi. Konuya ilişkin EMO Basın Bülteni`nin tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Devamı...>>>


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>