Nihat TUNALI'dan

Yasalaşan Üretim Reform Paketinden Beklentiler

Değerli okurlarımız dergimizde yer alan son birkaç yazım Üretim Reform Paketi hakkındaydı. Bu yazımı da artık yasalaşan Üretim Reform Paketine ayırmak istiyorum.  Uzun yıllardır İkitelli OSB bünyesinde yöneticilik yapan biri olarak üretenlerin ve sanayicilerimizin hangi sorunlarla meşgul olduğunu yakından bilen biriyim. İkitelli OSB’deki arkadaşlarımızın yanı sıra Türkiye genelindeki tüm üretenlerin ve sanayicilerin taleplerini OSBÜK sayesinde toparlama ve değerlendirme fırsatı da bulduk. Farklı dönemlerde OSBÜK yöneticilerimizin hazırladığı talep dosyalarının neticeye ulaşması için Üretim Reform Paketi hazırlıkları başlatılmıştı. Paket kapsamında yıllardır dile getirilen birçok konu değerlendirildi. Paketin son şekillendirilme evresinde ve son aşamaya getirilmesinde OSBÜK’ün çok katkısı olduğunu düşünüyorum. İşlevsel olarak Türkiye’deki tüm OSB’lerin sesine kulak veren ve seslerini ilgili mercilere ulaştıran OSBÜK bundan sonraki süreçte daha etkili ve yetkin çalışmalar yapmaya devam edecektir.

 

Bildiğiniz üzere OSBÜK’ün 15.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Denetim Kurulu üyeliği yaptığım OSBÜK’te saygıdeğer delegelerimizin desteği ile bir kez daha denetim kurulu üyeliğine seçildim. Öncelikle şahsımı bu göreve layık gören tüm delege arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. OSBÜK Başkanımız Sayın Memiş KÜTÜKÇÜ ile birlikte ülkemize ve sanayicilerimize bir dönem daha hizmet etmekten gurur duyacağımı ifade etmek isterim. Ayrıca paketle birlikte kurumsal yapısı güçlendirilen OSBÜK’e, sicil alan tüm OSB’lerin de üye olma zorunluluğunun getirilmesi elimizi güçlendirecektir. Az önce ifade ettiğim gibi etkinliğimiz ve yetkinliğimiz artacaktır.   Bu ülkenin sanayi gelişimine reform niteliğinde katkılar sunan bir kurum olarak;  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızla uyum ve disiplin içinde çalışarak daha güçlü bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğimize inanıyorum. Üretim Reform Paketini bu anlamda atılan önemli bir adım olarak görüyorum.  Bunun yanı sıra paketle çıkmayan ancak bizim daha önce üzerinde çalışıp dosyaladığımız birkaç maddenin çıkmadığını da eklemek isterim. Umarım ilerleyen zamanlarda bu maddeler de değerlendirmeye tabi tutulabilir. 

Kıymetli arkadaşlar daha önce pakete ilişkin bazı bilgilendirmeler yapmıştım. Şimdi ise paketin yasalaşmış haline ilişkin özet niteliğinde olabilecek birkaç maddeyi bilgilerinize sunmak isterim.

- Sanayiciler elektrikte TRT payı ödemeyecek

- Planlı sanayi alanları için  “Emlak Vergisi” ödenmeyecek ve Yapı Denetim Bedeli düşecek

- OSB’deki sanayicilere enerji desteği verilecek

- Planlı sanayi alanları için “Damga Vergisi” ve harçlar kaldırılacak

- Yerleşim alanı içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınması için taşınma masrafları kredilendirilecek

- Parsel satış fiyatlarına, parsel birim maliyeti artı %25 kar ile satış fiyatı limiti getirilecek

- Tapuların finansmanda teminat olarak gösterilmesi sağlanacak

- Yatırım yapılmayan sanayi parselleri değerlendirilecek( 3 yıl fabrika yapılmazsa arsa geri alınacak)

- OSB’ler tarafından kurulacak Gayri Menkul Yatırım Ofisleri aracılığıyla OSB’lerde katılımcılara üst yapısız, üst yapılı parsel satılması, kiralanması sağlanacak.

- Bakanlar Kurulu tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi yapabilecek

- Planlı sanayi alanları için alt yapısı hazır alanlar belirlenecek

- OSB içindeki meslek yüksek okullarında okuyan her bir öğrenci için eğitim desteği verilecek

- OSB içinde yapılacak endüstri meslek lisesi binaları için kredi verilecek

- %15 oranında yerli üretime fiyat avantajı sağlanacak (Yazılım dâhil)

- Piyasa gözetimi ve denetimi ile idari para cezası miktarı arttırılacak.

Son olarak;  görüşlerimizi önemseyen, bizleri sürekli üretime ve çalışmaya yönlendiren, aynı yolun yolcusu olduğumuzu bilerek yan yana hareket eden herkese teşekkür ediyorum.

Saygılarımla

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik tasarruf cihazı adı altında halkın kandırılmasına karşı ilgili otoriteleri harekete çağırdı. EMO; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Reklam Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu`na gönderdiği yazıda İnternet`ten televizyonlara varıncaya kadar pek çok ortamda satışa sunulan elektrik tasarruf cihazlarının gerçekte bir tasarruf sağlamadığını teknik olarak ortaya koyarak, bu şekilde halkın kandırılmasına engel olunmasını istedi. Konuya ilişkin EMO Basın Bülteni`nin tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Devamı...>>>


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>