Nihat TUNALI'dan

 

İstihdam Seferberliğinin Başarısı İçin, “Ne İş Olsa Yaparım” Anlayışından Kurtulmalıyız


Değerli okurlar, yeni sayımızda ele alacağım yazımı OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi görevimin verdiği izlenimler kapsamında şekillendireceğim. Sevgili dostlar Şubat ayının başında gerçekleştirilen ve TOBB’un düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası hem OSB’ler hem de ülkemizin tüm üretenleri için önemli okumaların yapılacağı bir toplantı niteliğindeydi.

Cumhurbaşkanımız,  Başbakanımız ve 11 Bakanımızın katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası’nda organize sanayi bölgelerinin sorunları dile getirildi ve Cumhurbaşkanımız tarafından istihdam seferberliği çağrısı yapıldı.

Bugün itibariyle Türk sanayisine vizyon katan 310 OSB’nin üretime ve istihdama sunduğu katkı tartışılamaz. Şu anda organize sanayi bölgelerimizde 50 binden fazla işletmede bir milyon 700 binin üzerinde istihdam sağlanıyor. Yeterli mi? Hayır. Bizler OSB’ler olarak istihdam çağrısının sonuna kadar arkasındayız. Devletimizin sunduğu imkânlardan da yararlanarak ilave istihdam sağlamak için tüm gayretimizle çalışmaya devam etmeliyiz. Türkiye’nin önüne çıkarılmaya çalışılan her türlü engele rağmen daha çok üretmeli ve katma değeri yüksek ürünler için seferber olmalıyız. İstihdam Seferberliği ile akıllarda oluşan çelişkiler ve bu kapsamda ne yapabilirim diye düşünen okuyucularımız için birkaç bilgi aktarmak isterim. Yeni istihdam olanaklarına imkân sağlayacak seferberlik, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında hayata geçirilmektedir. Program ile başta işverenler olmak üzere, iş arayanlar ve öğrencilere birçok avantaj sunulmaktadır. İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereği en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabilir. Öncelikle konuyu fayda analizi başlığında değerlendirmek gerekir. Maddeler halinde ve taraflar açısından sıralamak gerekirse;

İş Arayanlar Açısından Faydaları

Mesleki deneyim ve beceri kazanma, İstihdam edilmeyi kolaylaştırma, Tecrübe eksikliğinin giderilmesi, Program süresince gelir elde etme, Öğrencilerin zorunlu isteğe bağlı ve stajlarının yapılmasına imkân verme

İş verenler Açısından Faydaları

İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme, Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme, İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama, Katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma, Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşme imkânı.

Bunun yanı sıra, İşverenlerin ilave istihdam ettikleri her bir sigortalı için 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından, 1 yıla kadar net asgari ücret tutarındaki maaşı ile iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Değerli okurlar; ben hemen hemen her gün, çok sayıda üniversite mezunu genç arkadaşımızdan iş bulmam konusunda talepler alıyorum. Sadece üniversite mezunu arkadaşlarımızla da sınırlı kalmıyor. Evine ekmek götürmek isteyen ve ne iş olsa yaparım anlayışla iş arayan çok fazla yurttaşımız var.  İnanın hepsine yardım etmek isterim ancak şunu da vurgulamak isterim. İş arayan arkadaşlarımızın “Ne iş olsa yaparım” anlayışından bir an evvel kurtulması gerekiyor. Her işi yapmayın arkadaşlar. Bir alanda mesleki eğitim kazanmayı ve o alanda uzmanlaşmayı tercih edin. Bakın yeni istihdam seferberliği çağrısında da buna vurgu yapılıyor. Mesleki eğitim avantajı sağlanıyor. Bu hem çalışan hem  de işveren açısından çok kıymetli bir gelişmedir. Yukarıda da ifade ettiğim gibi her iki taraf için de önem arz eden faydalar sağlamaktadır. Yazım aracılığıyla iş ve iş gücü arayışı içinde olan herkese seslenmek isterim. Biraz azim, sabır ve gayretle altından kalkamayacağınız hiçbir şey olamaz. Bizler 1 milyon 700 bin istihdam sağlayan OSB’ler olarak daha fazla istihdam imkânı yaratarak, ülkenin en başarılı üretim projesi olmaya devam edebiliriz.

Son olarak; işverenlerin, iş arayanların ve öğrencilerin işbaşı eğitim programına başvurabilmesi için İŞKUR’a kayıt yaptırmaları gerektiğini belirtelim. Kayıt işlemi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, oda ve borsalardaki hizmet noktaları aracılığıyla ve İŞKUR’un web sitesi olan  www.iskur.gov.tr adresi vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

Yüzünüze gülümseme katacak gelişmelerin yaşanmasını umuyor, güçlü Türkiye yolunda emek harcayan herkese teşekkür ediyorum.

Saygılarımla

 

Duyurular

Her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren
kayıtlarını yenilemeyenlerin
işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik tasarruf cihazı adı altında halkın kandırılmasına karşı ilgili otoriteleri harekete çağırdı. EMO; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Reklam Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu`na gönderdiği yazıda İnternet`ten televizyonlara varıncaya kadar pek çok ortamda satışa sunulan elektrik tasarruf cihazlarının gerçekte bir tasarruf sağlamadığını teknik olarak ortaya koyarak, bu şekilde halkın kandırılmasına engel olunmasını istedi. Konuya ilişkin EMO Basın Bülteni`nin tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Devamı...>>>


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>