HISTORY OF IKITELLI O.I.Z.

  After Environmental Health Undersecretariat, Governorship of Istanbul and Istanbul Municipality decided to move small and medium sized enterprises (SME) spreading throughout the historical peninsula (Fatih, Eminönü, Zeytinburnu), Kağıthane and Golden horn, to the outer perimeter of the city, sector members resorted to becoming a cooperative community and submitted a request for land from Istanbul Municipality. 

  A land acquisition decision was made on 01.02.1985 in order to assign a field area of 700 ha in İkitelli OKSB Master Land Plan of 1/5,000 scale approved on 02.08.1985 to 37 small and medium sized industries operating in various fields of business and a collective cooperative. Expropriation activities were maintained by Building Land Office; and cooperatives initiated the construction with their own resources upon the submission of the area. 

  While the construction activities for İkitelli O.I.Z cooperatives were ongoing, the construction of the main arterial roads and infrastructure was initiated under the liability of İkitelli Organized Small Sized Industrıal Zone Enterprising Organization founded in 1990 in accordance with Fund Regulations of Ministry of Industry and Commerce.

  Within the next year after O.I.Z. Law #4562 became effective on 15.04.2000, Adaptation Protocol was issued and approved by Ministry of Industry and Commerce on 03.10.2001 as a result of the Legal Adaptation process; and upon the establishment of Enterprising Committee, İkitelli O.I.Z. gained its legal entity.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>