PROFILE INFORMATION OF IKITELLI ORGINIZED INDUSTRIAL ZONE

·         Total Number of Cooperatives: 37

·         Total Number of Active Cooperatives: 35

·         Cooperatives Under Construction: 2

·         Total Number of Workplaces: 27,301

·         Construction Completion Rate: 95 %

·         Occupancy Rate: 80 %

·         Full Capacity Employment: 300,000

·         Current Employment: 200,000 

·         Gross Land Area: 7 million m2

·         Surface Area of the Region: 700 ha 

·         Total Surface Area of Cooperative Construction: 8 million m2

·         Total Number of Cooperative Shareholders: 18,597

·         Investments through Personal Resources: $2 billion

·         Government Funding for Roads and Infrastructure: $8 million

·         Expected Added Value to be Generated: $6 billion

·         Daily Passenger Activity in IOIZ: 227,600 persons

·         Daily Commodity Activity in IOSB: 50,000 t

·         Daily Passenger Activity in the City: 658,866 persons

·         Daily Commodity Activity in the City: 63,121 t

·         Energy Need: 250 MVA

·         Telephone Switchboard: 100,000 subscribers

·         Lighting Network Need: 30 km

·         Housing Need: 75,000 houses 

·         Daily Drinking and Running Water Need: 27,500 m3

·         Length of Main Arterial Roads: 25 km

·         Storm Water System: 18 km

·         Waste Water Network : 12.5 km

·         Drinking Water Network: 20.8 km 

·         Natural Gas Network: 9 km (construction ongoing)

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>