Şaban GÜLBAHAR'dan


Milli Devlet, Güçlü İktidar Odaklı Çalışmalıyız

Kıymetli okurlar değerli sanayici arkadaşlarım; zaman su gibi akarken bizler de zamana yetişmenin gayretini gösteriyoruz. Zamanı doğru ve verimli kullanmaya çalışırken, yaptığımız çalışmaların da önce İkitelli’ye sonra ise ülkemize katkı sağlamasını umuyoruz.

Ülkemizin gündemi çok hızlı ve hareketli seyrederken, ekonomik değişimleri ve mevcut sorunlara ilişkin önlemleri beraberinde getiren gelişmeler de yaşıyoruz. Şubat ayının başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın iştirakleriyle gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şûrasına katılma imkânım oldu. Şûrada ele alınan konuların başında OSB’lerin sorunları ve İstihdam Seferberliği çağrısı vardı. Her iki konuda Türkiye’nin üretenleri için çok önemli konular. Bir sanayici olarak her zaman  daha fazla üretmeyi ve dünya pazarına açılmayı öncelikli hedeflerim olarak belirledim. Lakin başta istihdam olmak üzere her sanayicinin yaşadığı birçok konuda sıkıntılar yaşadık. Bizler Dünya’da söz sahibi olmaya başlayan ve dünya pazarını elinde tutan Çin ve Hindistan gibi olmak, ucuz iş gücü ile düşük kalitede üretim yapmak istemiyoruz. Biz genç nüfus konusunda çok avantajlı ve şanslı bir ülkeyiz. Bu avantajı doğru kullanabilirsek, nitelikli iş gücü ve performansı yüksek çalışanla üretim kapasitemizi arttırabiliriz ve ülke istihdamına yeni istihdamlar kazandırabiliriz.

Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı istihdam seferberliği çalışmalarından hızlı sonuç almak için bölgemiz, İstanbul ve Türkiye genelinde toplantılar yapılmaya başlandı. Şûra'nın hemen sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın belirlediği hususlar çerçevesinde Sayın Valimiz Vasip ŞAHİN’in başkanlığında, İstanbul istihdamına katkı sağlayan kurumlarla bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda “Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberlik”  gündemiyle İstanbul’daki kurumların istihdam konusunda neler yapabileceği ve katkılarının ne düzeyde olacağı belirlendi. Sayın Valimizin İstanbul’dan beklentisi yüksek. Tahmini olarak 500 bin yeni istihdamın sağlanması bekleniyor. Dolayısıyla bizim üzerimize de önemli görevler düşüyor. İkitelli başta olmak üzere 310 OSB’nin neredeyse birçoğunda İstihdam Seferberliği toplantıları gerçekleştirildi ve kararlar alındı. Bu kararların uygulanmasını kolaylaştıracak çalışmalara ise başlandı.

Bir önceki dergimizde yayınlanan yazımda da ifade etmiştim. Bizlerin gönül seferberliğine ve çalışma seferberliğine ihtiyacı var. İstihdamına destek olacağımız her bir yurttaşımızın ülkemizin kalkınmasına değer katacağını düşünüyorum.

Peki, bu konuda işverenlerin ve iş arayanların uygulaması gereken hususlar nelerdir? Konu hakkında İOSB bünyesinde bir bilgilendirme toplantısı yaptık ve katılımcılarımızı bilgilendirdik. Başakşehir SGK Müdürlüğü, Başakşehir İŞKUR Hizmet Merkezi ve seferberlik çatısı altında birlikte hareket eden kurumlarımızın katkılarıyla devletimizin sunduğu teşvik ve destekleri sanayicilerimiz ve işverenlerle paylaştık. Çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Toplantıya katılım gayet iyiydi. Toplantıya katılamayan işverenlerimiz ve sanayicilerimiz konu hakkında yapılan sunumlara www.iosb.org.tr adresinden ulaşabilirler.

Toplantı bünyesinde dikkatimi çeken bir deneyimi yazımda da ifade etmek isterim. Bölgemizdeki Saraçlar Sanayi Sitesi Başkanı ve sanayici dostum Ahmet HACISOYU, kendi üretim çalışmaları ve şirketleri için yararlandığı teşvik ve destekleri açıklayıcı bilgilerle takdim etti. İzlenecek doğru yöntemlerle devlet teşviklerinden kolaylıkla faydalanılabileceğini ve sanayicilerimizin bu konuyu dikkate almaları gerektiğini deneyimleri üzerinden dile getirdi. Ben de sanayicilerimizin ve işverenlerin gerek istihdam seferberliği gerekse ürün çeşitliliği ve pazar paylarını arttırabilecek koşulları sağlayabilmeleri adına bu teşvik ve desteklerden yararlanmalarını önemli buluyorum. Yine Başakşehir Kaymakamımız Sayın Kazım TEKİN’in Japonya gezisi sonucunda edindiği izlenimine ilişkin ifadeleri, benim az önce yukarıda ifade ettiğim genç nüfus yaklaşımımı destekleyici nitelikteydi. Japon yöneticilerin yaşlı nüfusları konusunda çok endişeli ve tedirgin olduklarını dile getiren Kazım TEKİN, ülkemizin diğer ülkelere göre ne kadar şanslı olduğunu hatırlatarak bu nüfusun istihdam seferberliği kapsamında doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kesinlikle katılıyorum ve gençlerin iş hayatına kazandırılması için elimizden gelen her şeyin yapılmasını diliyorum.

Bakınız istihdam seferberliği çalışmalarının ilk verileri açıklandı. Şu ana kadar Türkiye genelinde 1-20 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandı. Yılsonunda rakamın yaklaşık 2 milyon’u bulacağı düşünülüyor. İstanbul’da ise Sanayi Odasının verilerine göre son bir haftada 152 firma 1000 kişiye istihdam sağladı. Gelecek günlerde katılımın daha da artacağını söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak; Türkiye yeni bir yolun yolcusu ve yepyeni bir kaderin sahibi olmak üzere yola çıkıyor. Artık bundan sonraki yolumuzun öncelikleri; milli devlet, güçlü iktidar olmalıdır. Tabanı güçlü ve ekonomisi sağlam bir Türkiye’ye, düşmanlarının asla boyun eğdiremeyeceğini biliyoruz.Saygılarımla

Duyurular

Her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren
kayıtlarını yenilemeyenlerin
işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik tasarruf cihazı adı altında halkın kandırılmasına karşı ilgili otoriteleri harekete çağırdı. EMO; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Reklam Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu`na gönderdiği yazıda İnternet`ten televizyonlara varıncaya kadar pek çok ortamda satışa sunulan elektrik tasarruf cihazlarının gerçekte bir tasarruf sağlamadığını teknik olarak ortaya koyarak, bu şekilde halkın kandırılmasına engel olunmasını istedi. Konuya ilişkin EMO Basın Bülteni`nin tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Devamı...>>>


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>