KAYIP-KAÇAK DUYURUSU

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 21.05.2014 tarih 2014/679 nolu ‘’ Elektrik Dağıtım Şirketlerince faturalarda kayıp-kaçak adı altında alınan bedelin iadesi ile ilgili dava açılabilir’’ kararı gerekçe gösterilerek bazı şahıslarca ikna edilen abonelerimiz haklı olarak kayıp-kaçak bedeli adı altında alınan bedellerin iadesi için Başkanlığımıza ve hukuk yoluna başvurmaktadırlar.

 Başkanlığımız Elektrik Dağıtım hizmetini 01.09.2009 tarihinde devir almış olup ,bu tarihten önceki müracaatların ilgili Dağıtım şirketine yapılması gerekmektedir. Başkanlığımız ulusal elektrik şebekesine bağlantısı gereği 1 nolu tarife grubuna dahil olup bu tarife grubunda kayıp-kaçak bedeli bulunmamaktadır. Devir tarihinden sonraki faturalarınızın  incelenmesi durumunda kayıp-kaçak bedeli adı altında bir bedel olmadığı görülecektir.

 Bu sebeple Başkanlığımızca herhangi bir bedel iadesi bulunmadığının bilinmesi ve konuyu takip etmek isteyen şahıslarla   birlikte Başkanlığımız Elektrik Dağıtım Müdürlüğüne müracaat etmeniz halinde  daha detaylı izahat verileceği hususunda bilgilenmenizi rica ederiz.

 

 
 
 

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ELEKTRİK DAĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>