LİSANSLI ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN DURUM TABLOSU


                                                                                                                                        
YAYINLANMA TARİHİ : 25.12.2020TABLOYU DETAYLI OLARAK GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

ELEKTRİK PİYASASI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ İLE İLGİLİ UYGULANACAK İŞLEMLER VE İSTENECEK BELGELER

Bu konuda yapılacak ilk müracaatta;

a)  Lisanssız üretim başvuru formu EK:1 (indirmek için tıklayınız…) ile birlikte;

b)   Yönetmeliğin 6.maddesi kapsamında 05.12.2013 tarih ve 4744-5 sayılı EPDK Yönetim Kurulu Kararı gereği 2014 yılı için Başkanlığımız Mali İşler Müdürlüğüne makbuz karşılığı 294,50 TL başvuru bedeli yatırılacak;

c)      Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge

e)      Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı tesisler için kullanım hakkının elde edildiğine dair belge aranmayacak diğer yenilenebilir enerji kaynakları için bu belge aranacaktır.

f)       Mevcut olması halinde son bir yıllık tüketim tesisinin enerji tüketimini gösteren belgeler aranacak.

g)      Dağıtım Şirketi ihtiyaç duyması halinde üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir.

h)      Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren tek Hat Şeması

i)        Çevresel Etki Değerlendirmesi, ilgili kuruluştan çed raporu alınacak

Elektrik Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde istenen belgeler temin edilmiş ise ayrıca aynı belgeler istenmez.

 

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>