İskan

  İSKAN İÇİN İSTENEN BELGELER
 
 

1-

YAPI RUHSATI

   

2-

YAPI KULLANMA IZNI (ISKAN) DILEKÇESI

 

Dilekçe ekleri (2 sayfa mek. Elek. Yapi)

   

3-

ISKI

3.1-

Taahhütname

3.2-

Kanal yazisi.

   

4-

SSK

   

5-

2 NO'LU VERGI DAIRESI YAZISI

5.1-

Icmal Tablosu

5.2-

Nitelik Belgesi

   

6-

YAPI DENETIM – ÇALISMALAR

6-1

1 No'lu Hakedis

6.2-

2 No'lu Hakedis

6.3-

3 No'lu Hakedis,

6.4-

4 No'lu Hakedis

6.5-

Is Bitirme Belgesi

   

7-

ISI YALITIM RAPORU VE YANGIN RAPORU

   

8-

SIGINAK YAZISI

   

9-

O.S.B. - ASANSÖR ISL. RUHSATI

 

Asansör Projesi (2 Takim)

   

10-

YAPI KULLANMA IZNI (ISKAN)

   

11-

KAT MÜLKIYETI

   

12-

FOTOGRAF TASDIKI

   

13-

TAPU

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>