Yapı Ruhsatı

  YAPI RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 

   1

   İMAR DURUMU İÇİN

12

   YAPI DENETİM BELGELERİ

1.1

   Dilekçe, vekalet ekli

12.1

   Hizmet Sözleşmesi

1.2

   Tasdikli tapu sureti

12.2

   Yapı Denetim İzin Belgesi

1.3

   Kadastrodan alınma plan örneği ile Bölge   
   Müdürlüğümüze müracaat edilecek.

12.3

   M 2 Birim Fiyat Analizi

   

12.4

   YİBF Belgesi

2

   İNŞAAT İSTİKAMET-KOT VE  
   UYGULAMA İÇİN

12.5

   Yapı Denetim Kuruluş Taahhütnamesi

2.1

   İmar durumu

12.6

   Yapı Denetim İmza Sirküleri

2.2

   Kadastrodan alınan aplikasyon krokisi ile  
   Bölge Müdürlüğümüze müracaatla istikamet
   rölevesi alınarak gereken terk, ihdas veya 
   18.madde uygulaması yaptıracaktır.

12.7

   Yapı Denetim ve Yard. Kont. İkamet.

   

12.8

   Hizmet Sözleşmesi Nispi Damga Vergisi  
   Tahakkuk Fişi (İş Bitirmede İste)

3

   UYGULAMA BİTİMİNDE

   

3.1

   Yeni Tapu

13

   YAPI SAHİBİ ve MÜTEAHHİDİNE AİT  
   BELGELER

3.2

   Yeni Plan Örneği (Kadastrodan)

13.1

   Yapı sahibinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi 
    ve Sicil No.

3.3

   Yeni alınan imar durumu (Bölge Md.'den)

13.2

   Müteahhit firma ile mal sahibi arasındaki  
   sözleşme.

   

13.3

   Müteahhidin müteahhitlik kaydı ve Tic. Odası 
   Belgesi.

4

   YAPI SAHİBİ DİLEKÇESİ

13.4

   Müteahhidin Vergi Levhası.

4.1    Durum tespit raporu (Kendi parselinde  
   ruhsatsız yapılmış yapılar için)
   
   

14

   MAL SAHİBİNİN MÜTEAHHİT OLMASI

5

   YAPI SAHİBİ DİLEKÇESİ

14.1

   Ticaret Odası Kaydı

5.1

   Avan proje onayı

14.2

   Vergi Levhası

   

14.3

   Yapı Müteahhitliği Noterliği Taahh.

6

   ZEMİN ETÜD RAPORU

   

6.1

   Jeo. Müh. Odası Onayı

15

   PROJE MÜELL.SİCİL BELGE.

   (Kayıt Ücr. Al)

 

   Yapı Denetim Onayı

15.1

   Mimari Sicil Durum Belgesi

   

15.2

   İnşaat Mühendisi Sicil Durum Belgesi

7

   MİMARİ PROJELER ( 5 Takım)

15.3

   Makine Mühendisi Sicil Durum Belgesi

7.1

   İdare

15.4

   Elektrik Mühendisi Sicil Durum Belgesi

7.2

   Yapı Sahibi

15.5

   Jeoloji Mühendisi Sicil Durum Belgesi.

7.3

   İSKİ

   

7.4

   Tapu

16

   YAPI SAHİBİNİN YAPI DEN. TAAHH.

7.5

   Diğer

   
   

17

   BELEDİYE İLİŞİKSİZLİK YAZISI

8

   STATİK PROJELER (3 Takım)

17.1

   32.Madde Cezası

8.1

   Projeler (Bitmiş yapılarda 2 takım)

17.2

   42.Madde Cezası

8.2

   Hesaplar (Bitmiş yapılarda 2 takım)

   
   

18

   YAPI DENETİM ÜCRETİ 1. TAKSİTİ

9

   MEKANİK PROJELER (3 Takım)

   

9.1

   Isı yalıtım

19

   YAPI RUHSATI

9.2

   Sıhhi Tesisat

 

   Önceden ruhsatı olup ta İskan talebi olan  
   (YDK 7. madde) mal sahipleri eğer SSK ve 2 
   no.lu ile 5 yılda inşaatını bitirdiğini ispat
   edemezse, inşaatların 5 yılda bitirildiğine dair
   mal sahibinin yazısı ve belgeleyici ekleri
   (elektrik bağlantısı, su bağlantısı vb.)

9.3

   Yangın Tesisatı

 
     

10

   ELEKTRİK PROJELERİ

 

10.1

   Trafo Belgesi

 

10.2

   Zayıf ve Güçlü Akım Hesapları

 
     

11

   YAPI DENETİM BELGELERİ

 

11.1

   Bina İnceleme Raporu

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>